Sankat Mochan Hanuman Mandir
Sthapana :
Bhatji :
Vyavasthapak :
Sampark :